Nykredit Bank A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Nykredit Bank A/S
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kalvebod Brygge 1-3
1780
København V
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
10519608
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
8117
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Bankkontor 1
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Pengeinstitutter
Området virksomheden hører under.
Område
Kreditinstitutområdet
Den gruppe pengeinstituttet tilhører. Der er i alt 4 grupper i Danmark.
Gruppe
1

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 14, jf. § 7
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
  • (Ingen dato)
    • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
    • B4, Afs. A, 2): Udførelse af ordrer med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter for investorers regning
    • B4, Afs. A, 4): Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter

Tjenesteyder i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 39
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Luxembourg
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Norge
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Frankrig
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Italien
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Spanien
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Storbritannien
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Finland
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Sverige
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Polen
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Tyskland