Reliantco Investments Ltd

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Reliantco Investments Ltd
Virksomhedens adresse.
Adresse
139, Makarios III Avenue, Zavos Business Center, 3rd Floor, 3021 Limassol
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Cypern
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
02-11-2011
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 31 i MiFID-direktivet)
Området virksomheden hører under.
Område
Fondsmæglerområdet
Eventuelle bemærkninger.
Bemærkninger
Trading name Ufxmarkets.com ufx.com

Tilstedeværelsesmåder

Tjenesteyder fra hovedsæde i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Hjemlandets tilsynslovgivning
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Hjemlandets tilsynsmyndighed
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Cypern
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit B)
 • 02-11-2011
  • B4, Afs. B, 4): Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice
  • B4, Afs. B, 1): Boksudlejning
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
 • 02-11-2011
  • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Instrumenter efter bilag 5)
 • 02-11-2011
  • B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer
  • B5, 2): Pengemarkedsinstrumenter
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger
  • B5, 4): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer m.v. eller andre derivater m.v., som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant
  • B5, 5): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som skal/kan afregnes kontant
  • B5, 6): Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk
  • B5, 7): Optioner, futures, swaps, terminskontrakter og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, der ikke er omfattet af nr. 6, og som kan afvikles fysisk m.v.
  • B5, 8): Kreditderivater
  • B5, 9): Finansielle differencekontrakter
  • B5, 10): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler m.v.