L.F. INVESTMENT LIMITED

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
L.F. INVESTMENT LIMITED
Virksomhedens adresse.
Adresse
37, Stasikratous Street, 1st Floor, Office 101, 1065 Nicosia
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Cypern
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
19-10-2015
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 31 i MiFID-direktivet)
Området virksomheden hører under.
Område
Fondsmæglerområdet

Tilstedeværelsesmåder

Tjenesteyder fra hovedsæde i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Hjemlandets tilsynslovgivning
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Hjemlandets tilsynsmyndighed
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Cypern
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit B)
 • 19-10-2015
  • B4, Afs. B, 4): Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Instrumenter efter bilag 5)
 • 19-10-2015
  • B5, 2): Pengemarkedsinstrumenter
  • B5, 4): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer m.v. eller andre derivater m.v., som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant
  • B5, 5): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som skal/kan afregnes kontant
  • B5, 9): Finansielle differencekontrakter