Innolab Capital ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Innolab Capital ApS
Virksomhedens adresse.
Adresse
Hummeltoftevej 49
2830
Virum
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
39460440
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
23143
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
25-05-2018
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
FAIF
Området virksomheden hører under.
Område
Kollektive investeringer

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Registrering - jf. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 9, stk. 1
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet