Sandbæk Finans

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Sandbæk Finans
Virksomhedens adresse.
Adresse
Hjortevej 11
6715
Esbjerg N
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
37394564
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
35131
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
28-04-2016
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Forbrugerspørgsmål og forsikringsformidling
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Finansiel rådgiver
Området virksomheden hører under.
Område
Øvrige

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansielle rådgivere, § 3
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Finansiel rådgiver)
  • 28-04-2016
    • Finansiel rådgiver