Nykredit Portefølje Administration A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Nykredit Portefølje Administration A/S
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kalvebod Brygge 1
1560
København V
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
16637602
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
17105
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
30-01-2006
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Investeringsforvaltningsselskaber
Området virksomheden hører under.
Område
Kollektive investeringer

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Tilladelse - jf. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 11, stk. 3
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Fonde med strategier for fund-of-funds)
 • 05-01-2016
  • Andre fond-af-fonde
 • 01-09-2014
  • Hedgefond-fonde
  • Private equity-fond
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Fonde med andre strategier)
 • 05-01-2016
  • Egenkapitalfond
  • Fond baseret på fastforrentede værdipapirer
  • Anden fond
 • 01-09-2014
  • Infrastrukturfond
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (FAIF)
 • 01-09-2014
  • Forvaltning af alternative investeringsfonde
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Fonde med hedgefondstrategier)
 • 01-09-2014
  • Kapitalandele: Langt bias
  • Kapitalandele: Lang/kort
  • Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer
  • Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer
  • Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage
  • Makro

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 14 jf. § 10
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsforvaltningsselskab)
 • 26-04-2006
  • B4, Afs. A, 4): Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 5): Investeringsrådgivning
  • Investeringsforvaltningsselskaber
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsforvaltiningsvirksomhed efter bilag 6)
 • 26-04-2006
  • B6,1) Investeringsforvaltning, administration og markedsføring af danske UCITS
  • B6, 2) Investeringsforvaltning, administration og markedsføring af specialforening
  • B6, 4) Investeringsforvaltning, administration og markedsføring af fåmandsforeninger
  • B6, 5) Investeringsforvaltning, administration og markedsføring af hedgeforeninger
 • 24-07-2007
  • B6, 3) Investeringsforvaltning, administration og markedsføring af professionelle foreninger
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Instrumenter efter bilag 5)
 • 26-04-2006
  • Instrumenter efter § 10 stk. 2,2. pkt. Finansielle futures og tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant, rente- og valutaswaps på aktier og aktieindeks, optioner på at erhverve eller afhænde et instrument der er nævnt i dette stykke, og optioner på aktie og obligationsindeks, samt valuta- og renteoptione
  • B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer
  • B5, 2): Pengemarkedsinstrumenter
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger

Underordnede

Virksomhedstype og navn på underordnede virksomheder.
AIF'er under forvaltning
Virksomhedstype og navn på underordnede virksomheder.
Foreninger under forvaltning