Finans 247 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Finans 247 ApS
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kristianiagade 1
2100
København Ø
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
38143824
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
40341
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
29-11-2016
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.)
Området virksomheden hører under.
Område
Øvrige

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 48, stk. 1
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Hvidvaskloven § 48, stk. 1)
  • 29-11-2016
    • 2. Udlånsvirksomheder