PLI Forsikringsmægler ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
PLI Forsikringsmægler ApS
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kløvermarken 12
6690
Gørding
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
37581720
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
31816
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
15-02-2017
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Forbrugerspørgsmål og forsikringsformidling
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Forsikringsmæglervirksomheder
Området virksomheden hører under.
Område
Forsikringsområdet

Roller

Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, skade) Jens Peter Lyngdal (24-08-2017)
Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, liv) Jens Peter Lyngdal (24-08-2017)
Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, skade) Thyge Lyngdal (24-08-2017)
Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, liv) Thyge Lyngdal (24-08-2017)
Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, skade) Allan Petersen (15-02-2017)
Ansat forsikringsmægler (Direkte forsikringsmægling, liv) Allan Petersen (15-02-2017)

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
NA
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Forsikringsmægling)
  • 15-02-2017
    • Direkte forsikringsmægling, liv