PLI Forsikringsmægler ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
PLI Forsikringsmægler ApS
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kløvermarken 12
6690
Gørding
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
37581720
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
31816
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
05-11-2018
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Forbrugerspørgsmål og forsikringsformidling
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Forsikringsmæglervirksomheder/Forsikringsformidlere
Området virksomheden hører under.
Område
Forsikringsområdet

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om forsikringsformidling § 3
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Forsikringsformidler)
  • 05-11-2018
    • Forsikringsdistribution