AMFF LTD

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
AMFF LTD
Virksomhedens adresse.
Adresse
13 & 15, Grigori Afxentiou, IDE loannou Court, Office 105, Mesa Yeitonia, 4003 Limassol, Cyprus
telephone number 00357 25 334 323. email: h.yasein@mffltd.com
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Cypern
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
10-09-2015
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 31 i MiFID-direktivet)
Området virksomheden hører under.
Område
Fondsmæglerområdet

Tilstedeværelsesmåder

Tjenesteyder fra hovedsæde i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Hjemlandets tilsynslovgivning
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Hjemlandets tilsynsmyndighed
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Cypern
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
 • 10-09-2015
  • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 2): Udførelse af ordrer med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter for investorers regning
 • 31-01-2018
  • B4, Afs. A, 3): Forretninger for egen regning med ethvert af de i bilag 5 nævnte instrumenter
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit B)
 • 10-09-2015
  • B4, Afs. B, 1): Boksudlejning
  • B4, Afs. B, 2): Kredit- eller långivning til en investor, således at denne kan udføre en transaktion med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter, såfremt den virksomhed, der yder kreditten eller lånet, deltager i transaktionen
  • B4, Afs. B, 4): Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Instrumenter efter bilag 5)
 • 10-09-2015
  • B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer
  • B5, 2): Pengemarkedsinstrumenter
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger
  • B5, 4): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer m.v. eller andre derivater m.v., som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant
  • B5, 5): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som skal/kan afregnes kontant
  • B5, 6): Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk
  • B5, 7): Optioner, futures, swaps, terminskontrakter og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, der ikke er omfattet af nr. 6, og som kan afvikles fysisk m.v.
  • B5, 8): Kreditderivater
  • B5, 9): Finansielle differencekontrakter
  • B5, 10): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler m.v.