HP Fondsmæglerselskab A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
HP Fondsmæglerselskab A/S
Virksomhedens adresse.
Adresse
Kronprinsessegade 18, 1
1306
København K
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
27403174
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
8169
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
03-05-2004
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Fondsmæglerselskaber
Området virksomheden hører under.
Område
Fondsmæglerområdet

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 1
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit B)
 • 27-06-2016
  • B4, Afs. B, 4): Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
 • 03-05-2004
  • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 3): Forretninger for egen regning med ethvert af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 4): Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 5): Investeringsrådgivning
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Instrumenter efter bilag 5)
 • 03-05-2004
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger
  • B5, 4): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer m.v. eller andre derivater m.v., som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant

Tjenesteyder i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 39
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Sverige
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
 • 29-10-2015
  • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 4): Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
  • B4, Afs. A, 5): Investeringsrådgivning
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Instrumenter efter bilag 5)
 • 29-10-2015
  • B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger