November First A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
November First A/S
Virksomhedens adresse.
Adresse
Strandgade 98, 3
1401
København K
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
37367605
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
22017
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
04-05-2016
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for FinTech, betalingstjenester og Governance
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Betalingsinstitutter
Området virksomheden hører under.
Område
Betalingstjenesteområdet

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om betalinger § 9
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Betalingstjenester efter bilag 1)
  • 01-02-2019
    • 6. Pengeoverførselsvirksomhed