Tryg Forsikring A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Tryg Forsikring A/S
Virksomhedens adresse.
Adresse
Klausdalsbrovej 601
2750
Ballerup
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
24260666
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
53070
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
09-03-1999
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Reassurance og skadesforsikring
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Skadesforsikringsselskaber
Området virksomheden hører under.
Område
Forsikringsområdet
Eventuelle bemærkninger.
Bemærkninger
Generalagent for filialen i Sverige: Leif Eliasson Moderna Försäkringer Sveavägen 167 113 46 Stockholm Generalagent for filialen i Norge: Espen Opedal Tryg Forsikring Folke Bernadottesvej 50 5020 Bergen Generalagent for filialen i Tyskland: Jens Henrik Stigkær Tryg Deutschland Niederlassung der Tryg Forsikring A/S Am Sandtorkai 23/24, D- 20457 Hamburg, Germany Generalagent for filialen i Holland: Jens Henrik Stigkær Tryg Nederland, vestigin van Tryg Forsikring A/S Herikerbergweg 292-342 1101 CT Amsterdam The Netherlands Generalagent for filialen i Østrig: Jens Henrik Stigkær Tryg Österreich, Niederlassung der Tryg Forsikring A/S Mariahilfer Strasse 36 1070 Wien Österreich Fra filialen i Sverige drives tjenesteydelsesvirksomhed ind i tilsvarende lande som fra hovedselskabet (med undtagelse af Færøerne og Gibraltar). Dog ikke i tilsvarende forsikringsklasser. Filialen er i Danmark anmeldt i forsikringsklasse 1-18. Fra filialen i Norge drives tjenesteydelsesvirksomhed ind i tilsvarende lande som fra hovedselskabet (med undtagelse af Gibraltar). Dog ikke i tilsvarende forsikringsklasser.

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 14, jf. § 11
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 5: Kasko for luftfartøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 10: Ansvar for motordrevne landkøretøjer
  • Klasse 11: Ansvar for luftfartøjer
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Genforsikring)
 • (Ingen dato)
  • Selskabet driver genforsikring (I de nævnte forsikringsklasser samt livsforsikring i Norge)

Tjenesteyder i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 39, stk. 1
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Frankrig
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Gibraltar
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 06-03-2013
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Irland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Italien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Grækenland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 20-03-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Luxembourg
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
 • 18-04-2019
  • Klasse 18: Assistance
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Island
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Holland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Norge
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Spanien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Storbritannien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Tyskland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 10: Ansvar for motordrevne landkøretøjer
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Belgien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Finland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 01-12-2008
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 5: Kasko for luftfartøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 11: Ansvar for luftfartøjer
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Sverige
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Portugal
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 20-03-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Østrig
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Polen
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 10-09-2015
  • Klasse 1: Ulykke
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
 • 18-04-2019
  • Klasse 18: Assistance
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Liechtenstein
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
 • 20-03-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Tjekkiet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 20-03-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Estland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Ungarn
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 10: Ansvar for motordrevne landkøretøjer
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Letland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Litauen
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 07-07-2016
  • Klasse 1: Ulykke
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Slovakiet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Slovenien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Bulgarien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 20-03-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Rumænien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Færøerne
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 21-12-2011
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
 • 13-06-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution

Filial i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Lov om finansiel virksomhed § 38, stk. 2
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Finland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 03-11-2016
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Tyskland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 04-07-2017
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Holland
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 30-10-2018
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Østrig
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • 23-05-2019
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Norge
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 5: Kasko for luftfartøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 10: Ansvar for motordrevne landkøretøjer
  • Klasse 11: Ansvar for luftfartøjer
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Sverige
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Skadesforsikringsklasser efter bilag 7)
 • (Ingen dato)
  • Klasse 1: Ulykke
  • Klasse 2: Sygdom
  • Klasse 3: Kasko for landkøretøjer
  • Klasse 4: Kasko for jernbanekøretøjer
  • Klasse 5: Kasko for luftfartøjer
  • Klasse 6: Kasko for fartøjer til sejlads
  • Klasse 7: Godstransport
  • Klasse 8: Brand og naturkræfter
  • Klasse 9: Andre skader på ejendom
  • Klasse 10: Ansvar for motordrevne landkøretøjer
  • Klasse 11: Ansvar for luftfartøjer
  • Klasse 12: Ansvar for fartøjer til sejlads
  • Klasse 13: Alm. ansvarsforsikring
  • Klasse 14: Kredit
  • Klasse 15: Kaution
  • Klasse 16: Diverse økonomiske tab
  • Klasse 17: Retshjælp
  • Klasse 18: Assistance