Regler & Praksis

Læs om høringer, regelgrundlag og afgørelser

Vores lovsamling indeholder alle de gældende regler - love, bekendtgørelser, mv. - der udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed.

Lovsamlingen opdateres løbende.

Vi bestræber os på at offentliggøre principielle afgørelser hurtigt.

Tilsynet offentliggør også beslutninger og fortolkninger under afgørelser.

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regler.

Derfor har Finanstilsynet omfattende samarbejde med EU's institutioner om initiativer og retsakter.

Forordninger vedtages af Rådet og Parlamentet i fællesskab eller af Kommissionen alene. Forordninger har umiddelbar retsvirkning og er bindende for medlemsstaterne i EU.