EU-regulering

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regulering. Derfor er Finanstilsynets arbejde med EU's institutioner, initiativer og retsakter omfattende. På de underliggende sider finder du informationer om Finanstilsynets arbejde med EU.

Under Nye forslag til direktiver, grønbøger og høringsdokumenter finder du de seneste dokumenter fra EU på det finansielle område.


Under Deltagelse i EU samarbejdet finder du en oversigt over hvilke arbejdsgrupper indenfor EU Finanstilsynet deltager i på den finansielle område.


Under Den danske EU-beslutningsprocedure beskrives den almindelige danske EU-beslutningsprocedure samt formålet hermed.


Under Særlig finansiel EU-beslutningsprocedure (Lamfalussy-processen) finder du en beskrivelse af den særlige beslutningsprocedure, som anvendes ved forberedelsen og vedtagelsen af EU-retsakter på det finansielle område.


Under Regler om finansielle tjenesteydelser mellem EU-landene finder du en oversigt over vigtigste principper.


 

Oprettet d.  17.10.2007  og sidst redigeret d.  19.10.2010