Fairkredit ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
Fairkredit ApS
Virksomhedens adresse.
Adresse
c/oFairkredit ApS
Dirch Passers Allé 4
2000
Frederiksberg
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Danmark
Virksomhedens CVR-nummer. Ved klik på CVR-nummeret kan du se oplysninger om virksomheden i det centrale virksomhedsregister.
CVR-nr.
36989467
Her ser du Finanstilsynets ID-nummer på virksomheden. Vi kalder nummeret for FT-nr. Det er et unikt og entydigt nummer, som identificerer virksomheden.
FT-nr.
43029
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
07-08-2017
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Forbrugerspørgsmål og forsikringsformidling
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Boligkreditformidlere
Området virksomheden hører under.
Område
Øvrige

Tilstedeværelsesmåder

Dansk virksomhed

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
I henhold til § 3 i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 13 i lov nr. 403 af 28. april 2014 og § 4 i lov nr. 532 af 29. april 2015
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Finanstilsynet
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Tilladelser (Boligkredit)
  • 07-08-2017
    • Boligkreditformidling