ETFmatic Limited

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn.
Navn
ETFmatic Limited
Virksomhedens adresse.
Adresse
4-5 Bonhill Street, EC2A 4BX United Kingdom
Virksomhedens hjemland.
Hjemland
Storbritannien
Datoen for Finanstilsynets registrering af virksomheden.
Dato for Finanstilsynets registrering
03-05-2016
Det kontor i Finanstilsynet, der er ansvarlig for tilsyn med/giver tilladelse til virksomheden.
Ansvarligt kontor i Finanstilsynet
Kontor for Investorbeskyttelse
Angiver hvilken type virksomheden er.
Virksomhedstype
Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 31 i MiFID-direktivet)
Området virksomheden hører under.
Område
Fondsmæglerområdet

Tilstedeværelsesmåder

Tjenesteyder fra hovedsæde i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Hjemlandets tilsynslovgivning
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Hjemlandets tilsynsmyndighed
Her ser du hvilket værtsland virksomheden har.
Værtsland
Storbritannien
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit A)
 • 03-05-2016
  • B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Investeringsservice efter bilag 4, afsnit B)
 • 05-05-2016
  • B4, Afs. B, 5): Investeringsanalyser og finansielle analyser eller andre former for generelle anbefalinger vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
Her ses de forskellige typer tilladelser, virksomheden har, hvilke aktiviteter virksomheden må udføre, eller hvilke type af holdingvirksomhed.
Aktiviteter (Instrumenter efter bilag 5)
 • 03-05-2016
  • B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse
  • B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter
  • B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer
  • B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger

Tjenesteyder fra hovedsæde i udlandet

Angiver hvilken lovhjemmel virksomheden er underlagt.
Lovhjemmel
Hjemlandets tilsynslovgivning
Den institution, som har tilsynsmyndigheden med virksomheden.
Tilsynsmyndighed
Hjemlandets tilsynsmyndighed